Platba za nedostavení se při objednání 100,- Kč.
Od 14.6. do 21.6. je z důvodu zdravotní indispozice recepce pro pracoviště Jaroměř - Josefov, Česká Skalice, Nové Město nad Metují a Červený Kostelec mimo provoz; objednávejte se přímo na pracovištích.
Police nad Metují
Od 10.6. do 28.6.2024 je rehabilitační oddělení v provozu pouze od 8:00 do 12:00.
Náchod
Dne 24.6.2024 nebude Lymfologická poradna MUDr. Umlaufové a dne 27.6.2024 nebude ortopedická ambulance MUDr. Gronky Tošovské.
Broumov - nemocnice
Ve dnech 15.7. a 22.7. 2024 nebude ambulance MUDr. Falty
Zobrazit vše

GDPR

Základní informace

GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Ochrana Vašich osobních údajů je u nás na prvním místě. V následujících informacích se dozvíte, jak je zpracováváme.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Falta s.r.o., IČO: 259 99 591, se sídlem Zámecká 239, 547 01 Náchod, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 19213 (dále také jako „společnost“).

ÚVODNÍ INFORMACE

Tato informace Vám slouží k několika účelům. Dozvíte se, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč tak činíme. Dále zjistíte, jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete požadovat a na koho se obracet se svými dotazy i případnými stížnostmi. Žádáme Vás proto, abyste si následující text pečlivě přečetli. Informace jsou rozděleny na několik částí, aby bylo snazší najít pro Vás relevantní informace podle toho, v jakém postavení se nacházíte.

V případě, že by Vám cokoli nebylo jasné, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktů:

Pro problematiku ochrany osobních údajů jsme dále zřídili speciální pracovní pozici – pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba je odborníkem, který dohlíží na to, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak nám to ukládá aktuální legislativa. V případě potřeby se proto můžete obrátit přímo na pověřence, kterým je Ing.Kateřina Shejbalová a to následujícími způsoby:

V úvodu bychom Vám také rádi připomněli, že v České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, který je taktéž připraven přijímat Vaše podněty a stížnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, přičemž aktuální kontaktní údaje naleznete na jeho webových stránkách: www.uoou.cz.

 ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K Vašim osobním údajům přistupujeme vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Seznam nejdůležitějších právních předpisů naleznete v závěru této informace. V souladu s těmito předpisy dodržujeme také následující základní zásady zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje náležitě zabezpečujeme před únikem, neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou a poškozením. Za tímto účelem jsme přijali vhodná technická a organizační opatření, která spočívají zejména ve striktním nastavení přístupu jednotlivých osob k Vašim údajům, šifrování a v dalších technických i fyzických způsobech zabezpečení.

 SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V následujících předpisech najdete nejdůležitější úpravu ochrany Vašich osobních údajů:

Smluvní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zdravotní pojišťovna MV ČR
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
Aplikace neodpovídá, aktualizujte okno prohlížeče. Aktualizovat 🗙