Kontakt

E-mail pro úřední korespondenci: info@faltarhb.cz

Telefonické kontakty jsou uvedeny na stránkách jednotlivých pracovišť.

 

FALTA s.r.o.
Zámecká 239, 547 01 Náchod
IČ: 259 99 591

OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19213Základní kapitál splacený 200.000,-