O nás

Jsme nestátním ambulantním zdravotnickým zařízením, registrovaným Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, pracujícím v oboru fyziatrie, balneologie, léčebné rehabilitace a ortopedie (čísla odborností 902, 201, 606) již od roku 1992 na území okresu Náchod.

Naše činnost zasahuje do mnoha medicínských oborů (např. ortopedie, traumatologie, neurochirurgie, neurologie, pediatrie, chirurgie, gynekologie, interní obory, revmatologie, psychiatrie a další). Většina našich pacientů jsou pojištěnci jednotlivých zdravotních pojišťoven, se kterými máme platné smluvní vztahy (111, 211, 201, 205, 207, 209), ale provádíme u nás také tzv. preventivní rehabilitační programy - tj. programy za přímé platby, mimo rámec zdravotních pojišťoven.

Naši klientelu netvoří pouze vertebropati, tedy lidé, léčící se s bolestmi páteře, nýbrž také některé druhy sterilit, posttraumatické stavy, neurologičtí pacienti, pacienti po aplikaci kloubních endoprotéz i jiných pooperačních stavů, pacienti trpící lymfatickými otoky nebo jizvami. V neposlední řadě se můžeme pochlubit i velmi propracovanou rehabilitační péčí o dětskou klientelu.

Každý náš pacient, ať dospělý či dítě, vždy nejprve prochází odborným vyšetřením na našich ambulancích, kde pracují odborní lékaři, atestování ve svých oborech (tedy rehabilitace nebo ortopedie). Na základě tohoto odborného vyšetření lékař napíše návrh dalšího rehabilitačního postupu, který je realizován na jednotlivých rehabilitačních odděleních. Zde pracují vysokoškolsky nebo středoškolsky vyškolení fyzioterapeuti, vyškolení mnoha speciálními postgraduálními kurzy, především v neurofysiologických metodách (např. Bobath, Kabat, Vojta, Mojžíšová, Čápová, McKenzie a další). Jednotlivá rehabilitační oddělení jsou vybavena vodoléčbou, elektroléčbou, magnetoterapií, termoterapií, trakcí, laseroterapií, kromě toho jsou u nás v indikovaných případech podávány ambulantně i myorelaxační infuse.