Léčebné metody

METODIKA DLE BRÜGERA

Je jednou z metodik, které se zabývají léčbou funkčních poruch pohybového systému. Základem je přepracování vadných pohybových stereotypů. Součástí této metody je odstranění příčin, které mohou potíže vyvolat, přebudování motorických návyků. Zvláštní důraz se klade na nácvik sedu se sklopenou pánví vpřed a s tím související nácvik všedních činností tak, aby se správné návyky zautomatizovaly. Jedním z aktivních postupů je ovlivnění svalů ve zvýšeném napětí pomocí terabandů (cvičebních gum).

Tato metoda má velký význam v prevenci hlavně tam, kde u funkčních poruch nedošlo ke strukturálním změnám.

METODA LUDMILY MOJŽÍŠOVÉ

Mobilizační měkká reflexní metoda využívající pasivních pohybů do krajní polohy kloubů. Je spojena s domácím cvičením.

Kdy se používá?

K přijetí na rehabilitaci dle Mojžíšové je nutné mít doporučení od obvodního lékaře nebo od gynekologa.

KINEZIOTAPING - TEJPOVÁNÍ

Funkční tejping je moderní účinná metoda aplikace pružných náplastí na tělo.

Umožňuje uvolnění stažených svalů nebo naopak ke stimulaci slabých. Lepící pružné pásky zlepšují funkci svalů, šlach a kloubů, podporují krevní a mízní oběh.

MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

Jedná se o ošetření hyperalgických (bolestivých) zón. Touto metodou se ošetřují bolestivé spoušťové body ve svalech, snažíme se o ošetření snížené protažlivosti a posunlivosti kůže.

Kdy se používá?

MOBILIZACE KLOUBŮ

Účelem metody je obnovit pohyblivost kloubů ve všech směrech, dochází k obnově kloubní vůle. Používá se při bolestech a ztuhlosti těchto kloubů:

PLYNOVÉ INJEKCE

Oxid uhličitý se aplikuje pod kůži tenkou jehlou. V místě vpichu dochází k prokrvení, CO2 celkově dráždí vazomotorické centrum a tím působí proti bolesti, snižuje TK, zlepšuje prokrvení srdce.

Kdy se používají?

VOJTOVA METODA

Používá specifické výchozí polohy, které nemusí být shodné s přirozenými polohami a jsou uměle vytvořené. Zavedením manuální stimulace určitých bodů na těle = reflexní spoušťové zóny, uvádí terapeut do chodu automatické podvědomé děje při nichž se spouští reflexní lokomoce (pohyb).

Tuto metodu používáme POUZE na pracovišti v Náchodě, ve Velkém Poříčí, v Novém Městě nad Metují, v Olivětíně.

METODA R.Mc KENZIE

Pomocí této metody ovlivňujeme mechanickou příčinu bolesti páteře.

Při vyšetření se hodnotí celý člověk, metoda je založena na subjektivních pocitech pacienta v dané situaci. Cílem léčby je naučit pacienta ovlivnit všechny rozsahy pohybu páteře. Metoda se skládá z aktivního cvičení pacienta,polohování, mobilizace.

Kdy se používá?

Kdy se nesmí používat?

CVIČENÍ DLE BOBATH KONCEPTU

Základem tohoto konceptu je neurovývojová terapie manželů Bobathových, kteří v Londýně založili své centrum. Tato metada je vhodná pro pacienty s dětskou mozkovou obrnou a ostatní neurologickými problémy – nejčastěji pacienti po cévních mozkových příhodách.

Terapeut na základě podrobného vyšetření, během kterého se zaměřuje na to, co pacient dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede a dle kvality tonu a pohybu stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Tyto techniky jsou zaměřeny především k tomu, aby příznivě ovlivnily patologický tonus pacienta, usnadnily mu provést pohyb co nejsprávněji a nejsnadněji. Terapeut neučí pacienta pohybům, ale dělá vše pro to, aby pacient mohl pohyb sám co nejsprávněji provést.

MANUÁLNÍ A PŘÍSTROJOVÉ LYMFODRENÁŽE

je jemná technika, jejímž cílem je zlepšit kvalitu lymfatického oběhu.

Lymfodrenáž je velmi příjemný druh hmatové techniky pomáhající aktivovat a posilovat mízní systém. Tím dochází k lepšímu odtoku lymfy a odstraňování škodlivin.

Indikace:

Lymfodrenáž je vhodnou metodou pro rychlejší regeneraci jak po fyzické, tak i po psychické zátěži (stresu).

Tuto metodu používáme POUZE na pracovišti v Náchodě a v Novém Městě nad Metují.

VÍŘIVÉ KOUPELE KONČETIN

Tato procedura probíhá ve vaně se zabudovanými tryskami ve vodě o teplotě cca 37°C. Spojením tohoto silného mechanického účinku vířící vody s relativně vysokou teplotou vody působí nejen relaxačně, ale má také výrazně uvolňující efekt. Díky proudění vody a její teplotě dochází při vířivé koupeli k prokrvení tkání, což má následně vliv na uvolnění svalů a jejich regeneraci. Toho se využívá zejména při bolestech pohybového aparátu, poúrazových stavů, či funkčních poruchách. Koupel se rovněž doporučuje při artróze kloubů. Je vhodná va poúrazové stavy, usnadňuje rozcvičení končetiny.

ELEKTROLÉČBA

Elektroléčebné metody představují poměrně účinnou léčbu mnoha problémů, nejčastěji onemocnění pohybového aparátu, ovšem oproti klasickému podávání léku mají jednu velkou výhodu. Při elektroléčbě nedochází k žádným vedlejším nežádoucím účinkům, naopak je možno její působení přesně zacílit na problematické místo, na rozdíl od farmak, které působí na lidský organismus jako celek.

Elektroléčba je založena na aplikaci různých forem elektrické energie a to podle požadovaných výsledků. Obecně se využívá ke zmírnění bolestí, prokrvení tkání, rovněž působí protizánětlivě a podporují činnost lymfatického systému, v důsledku čehož dochází k odplavování toxických a zánětlivých látek z těla. Pomáhá také ke zmírnění otoků a při poúrazových stavech.

LASER

V současnosti se nejvíce rozmáhá využití laseru v kosmetice a kožním lékařství.

Na našem pracovišti se používá zejména na léčbu jizev a úponových bolestí – tenisové a oštěpařské lokty, bolesti Achillovy šlachy, apod.

MAGNETOTERAPIE

Princip této léčebné techniky spočívá ve vytvoření umělého magnetického pole, které zvyšuje propustnost buněčné membrány a tak urychluje látkovou výměnu. Působením magnetického pole dochází rovněž k rozšíření cév, což má za následek lepší prokrvení, okysličení a také mírné zvýšení teploty tkáně v místě léčby, přibližně o 1°C. Prokrvení dále příznivě ovlivňuje dělení buněk, čímž usnadňuje hojivé procesy a zmenšuje otoky. Účinky magnetoterapie jsou tedy dvojího druhu; lokální, v místě působení, a celkové, kdy se zvyšuje obranyschopnost organismu a aktivuje hormonální a imunitní systém.

Samotný průběh magnetoterapie není nijak náročný ani nepříjemný. Vzhledem k tomu, že při její aplikaci obvykle nic nepociťujete, můžete snadno propadnout dojmu, že léčba nemá smysl. To je ovšem mylná domněnka, v řadě případů se efekt magnetoterapie projeví až s odstupem.

REFLEXNÍ MASÁŽE

Masáž patří k velmi starým léčebným technikám, které dnes využíváme převážně k uvolnění ztuhlých svalů a celkové relaxaci a regeneraci organismu. Díky jejímu spojení s dalšími léčebnými systémy a obohacení o nejrůznější pomůcky, lze však pomocí masáže léčit velké množství potíží a zmírnit, či zcela odstranit jejich příznaky. Jednou z jejích podob, která velmi pozitivně ovlivňuje lidský organismus, je reflexní masáž, neboli reflexní terapie.

Při reflexní masáži dochází jednak k místním účinkům, tedy k prokrvení tkání a zvýšení teploty v těchto místech, ale také ke vzdáleným, což je již výše zmíněné působení na orgány, které jsou s oblastí, na níž je vyvoláván tlak, nervově spojena.

MÍČKOVÁNÍ - MÍČKOVÁ FACILITACE

Míčkování je reflexní metoda, při níž se molitanovým míčkem masíruje určitý kožní úsek. Reflexní cestou dochází k ovlivnění činnosti vnitřních orgánů, snížení napětí příčně pruhovaných, hladkých svalů a k jiným změnám, které napomáhají úzdravě nebo aspoň výraznému zlepšení stavu. Metodu vyvinula fyzioterapeutka paní Jebavá původně při léčení astmatických dětí. Po „namíčkování" došlo k ústupu dechových obtíží a vykašlání hlenů.

Svou metodu dále rozpracovávala a míčkování se dnes používá u celé řady dalších poruch a nemocí.