Ceník

Ceník služeb

(platný od 1. 3. 2016)

Vstupní vyšetření lékařem 350,- Kč
Kontrolní vyšetření lékařem 170,- Kč
Manipulace páteře lékařem 120,- Kč
Mobilizace páteře lékařem 180,- Kč
Obstřik do měkkých tkání lékařem 90,- Kč
Punkce s aplikací léčiva lékařem 170,- Kč
Kineziologické vyšetření fyzioterapeutem 150,- Kč
Kontrolní kineziologické vyš. fyzioterapeutem 100,- Kč
Fyzikální terapie - elektroléčba (10 min.) 70,- Kč
Magnetoterapie (30 min.) 100,- Kč
Reflexní masáž, tlaková masáž (20 min.) + solux 250,- Kč
Mobilizace, techniky měkkých tkání (15 min.) 150,- Kč
Podvodní masáž 200,- Kč
Vířivá koupel horní nebo dolní konč. (15 min.) 100,- Kč
Parafinový zábal 120,- Kč
Hydrogalvan 100,- Kč
LTV na přístrojích (15 min.) 70,- Kč
LTV individuální (15 min.) 80,- Kč
LTV dle Vojty, Mojžíšové, Brüggera,
Mc. Kenzie, Bobath (45 min.)
450,- Kč
Přístrojová lymfodrenáž 200,- Kč
Ruční lymfodrenáž - DK zepředu nebo zezadu 200,- Kč
  - DK celé 400,- Kč
  - horní končetiny 200,- Kč
  - obličej 200,- Kč
  - hrudník a záda 250,- Kč
  - bedra 200,- Kč
Plynové injekce 80,- Kč
Laser 100,- Kč
Infuze 300,- Kč
Solux 50,- Kč
Ultrazvuk 60,- Kč
Tejpování 150,- Kč
1 cm tejpovací pásky 1,- Kč
1 tejp Crosslink 10,- Kč
Doplatek za aplikaci injekční suspenze Trispan 100,- Kč

 

Ceník administrativních úkonů

Vyplnění pojistky pro komerční pojištění 150,- Kč
Potvrzení pro úřady 30,- Kč
Výpis z dokumentace 30,- Kč